Превод и легализация на документи

Агенция за преводи и легализация L&N.

За агенцията:

Преводаческа агенция Ел и Ен Консулт ЕООД е основана през 2001г., Агенцията е тясно специализирна в сферата на преводаческите услуги, извършвайки официални и оторизирани преводи, успявайки да отговори и на най- малките изисквания на своите клиенти и партньори.

Предлагайки професионален и индивидуален персонален превод, и в стремежа си да удоволетвори изискванията и най-взискателните си клиенти, агенцията за превод и легализация Ел и ЕН Консулт бързо се налага на пазара на преводаческите услуги като водеща агенция, предлагаща бързи и точни професионални преводи, извършвани от високо квалифицирани преводачи с богат професионален опит на конкурентни цени в сферата на всички преводачески услуги.

От 2004г. става доверен партньор на Министерството на външните работи и подписва Договор с Консулски отдел за извършване на лицензиран превод и легализация на документи.

През 2012г. след дълго и ползотворно съвместно сътрудничество с Министерство на външните работи и Консулски отдел, агенцията е официално поканена да преподпише договора като доверен партньор, отговаряща на изискаванията за виско качество на предллаганите преводачески услуги, удостоверяващи се със Европейския сертификат за качество EN 15038:2006

Седалището на фирмата е разположено в непосредствена близост до Министерство на външните работи и консулски отдел на бул. Цариградско шосе до пощата на х-л Плиска. Моля, вижте как да се свържете с нас тук.

За преводачите:

Агенцията за превод и легализация Ел и ЕН Консулт с гордост може да обяви че към нейния екип спадат отговорни и неуморни преводачи и експерти, носители на различни звания и научни степени в различни професионални области , някои от които са уважавани университетски преподаватели а други са не просто високо квалифицирани преводачи на свободна практика, а практикуващи както на местно така и на международно ниво, за множество и различни държавни и частни учреждения и компании, преводачи които са доказвали многократно своята отговорност и професионализъм към преводаческата професия, в дългото ни и съвместно сътрудниество.

Обща информация:

Какво е Апостил:

Апостил идва от френски (apostille), и представлява правоъгален печат със специална заверка относно легализацията на официални документи. Апостила удостоверява истинноста на документа и се полага от държавата в която документът е издаден.

Документите които притежават Апостил се освобождават от допълнителна форма на легализация.

В България компетентни органи които са оторизирани да поставят печата Апостил върху българските публични актове са общо три министерства. Това са Министерството на правосъдието , Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката.

Относно изискванията за заверка на българските документи с Апостил може да погледнете тук.

Относно документите от чужбина

За да бъде заверен един документ в България, то документа трябва да има положен Апостил. Когато документите не притежават Апостил или не могат да бъдат снабдени с такъв, то те трябва да бъдат удостоверени и заверени от Министерството на външните работи на издаващата ги държава, след което на документа е необходимо да се положи заверка от българското дипломатическо или консулско представителство във съответната държава.

Този режим се отнася и спрямо българските документи, предназначени за територията на някоя от посочените държави — страни по конвенцията.

Важно!!!

Гореописаните изисквания не се отнасят за страни с които България има сключен договор за правна помощ.

Допълнителна информация

За всички кандидат студенти, които искат да продължат образованието си в чужбина. Документите,които са необходими за кандидатстване, зависят от конкретния университет.Стандартния пакет от документи включва, степен на образование - диплома за више или диплома за средно образование, академична справка, мотивационно писмо, препоръки и сертификат за владеене на съответния език. Тези документи трябва да са преведени на съответния език при кандидатстването и легализирани при записването в съответния университет. В случай че не сте сигурни, какви точно документи Ви се изискват от съответното учебно заведение, то тогава попитайте директно в университета. Не на последно място се съобразете със сроковете.