Агенция за преводи и легализация

Ценоразпис за оторизиран превод на някои видове документи:

ПЪРВА ГРУПА ЕЗИЦИ - Английски, немски, френски, руски, испански и италиански език. Стойност на превода на страница
Бавен превод Паспорт, лична карта, шофьорска книжка, карти за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС. 8,90 лв.
  Дипломи за средно образование от неспециализиани училища, дипломи за висше образование (без приложенията), дипломи, академични справки от средни училища, сертификати и удостоверения за завършени курсове, удостоверения за раждане, свидетелство за съдимост и други документи за гражданско състояние, а така също и други стандартни документи. 9,90 лв
 

Дипломи за средно образование от специализирани училища (като техникуми например), медицински дипломи за висше образование и приложенията им, приложения на други дипломи за висше образование, академични справки от висши училища, банкови удостоверения, актове за раждане, граждански брак и смърт от чужбина.

10,90 лв
Бърз превод Паспорт, лична карта, шофьорска книжка, карти за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС.
12,50 лв.
  Дипломи за средно образование от неспециализиани училища, дипломи за висше образование (без приложенията), дипломи, академични справки от средни училища, сертификати и удостоверения за завършени курсове, удостоверения за раждане, свидетелство за съдимост и други документи за гражданско състояние, а така също и други стандартни документи. 14,50 лв
 

Дипломи за средно образование от специализирани училища (като техникуми например), медицински дипломи за висше образование и приложенията им, приложения на други дипломи за висше образование, академични справки от висши училища, банкови удостоверения, актове за раждане, граждански брак и смърт от чужбина.

15,50 лв

За цени на преводи на всички останали езици – не се притеснявайте да се свършете с нас!

Клиентите с договор и тези на абонамент ползват отстъпки от посочените цени. – това изречение е ново

ВСЕКИ ПРЕВОД ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРОЕН ПРОЦЕС НА ПРОВЕРКА – ПЪРВА ПРОВЕРКА ОТ САМИЯ ПРЕВОДАЧ, ВТОРА ПРОВЕРКА ЗА ГРАМАТИЧЕСКА, СИНТАКТИЧЕСКА И СТИЛИСТИЧНА КОРЕКТНОСТ И ПРЕЗ ТРЕТА ПРОВЕРКА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗА ПОСТОЯННИ КЛИЕНТИ АГЕНЦИЯТА РАБОТИ С ОТСТЪПКА ПРИ НЯКОИ ОТ ЦЕНИТЕ. МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ ЗА ЦЕНА ПРИ ПРЕВОД С ГОЛЯМ ОБЕМ.


Кратък ценоразпис за превод и легализация (съгласно новите цени на ДТМ на Консулски отдел) на документи на английски, немски, френски, испански, италиански и руски език (с Апостил, за държави без правна помощ)

№ Вид документ Цена (бавна легализация)и срок на изпълнение Цена(бърза легализация)и срок на изпълнение Цена(експресна легализация)и срок на изпълнение Цената включва:
Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт. 49,10 лв.
5 раб. дни
64,10 лв.
3 раб. дни
89,00
1(2) раб. дни
Превод, ДТМ*, легализация в Консулски отдел с Апостил
Свидетелство за съдимост, нотариално заверено пълномощно, съдебно решение за регистрация на фирма, решение за развод и всякакъв друг вид документи, издадени от съд с пресен подпис и печат на съдия или заверени нотариално. 47.90 лв.
6 раб. дни

55.40 лв.
4 раб. дни
72.40 лв.
3 раб. дни
Уверение за следване, удостоверение от начално или средно училище за преместване. 56,60 лв.
10 раб. дни

71,60 лв.
8 раб. дни
99,00 лв.
6(7) раб. дни
Заверяване в МОН, превод, ДТМ, легализация в Консулски отдел с Апостил
Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация 74,20 лв.
10 раб. дни
96,20
8 раб. дни
124,20 лв.
6(7) раб. дни
Ксерокопие, нотариална заверка (не е включена в цената), заверяване в МОН, превод от 2 страници, ДТМ, легализация в Консулски отдел с Апостил

ВАЖНО:

Моля обърнете се към нас за повече информация относно други видове документи, други езици и легализация от/за държави с правна помощ без Апостил, като агенцията си запазва правото да актуализира горепосочените цени.Настоящите цени са валидни към 01.02.2010г.

*Държавни таксови марки