Превод и легализация на документи

Цени и срокове за превод

Кратък ценоразпис за превод и легализация на документи от първа група: aнглийски, немски, френски, испански, италиански и руски език. Цените и сроковете са с необходимите заверки и апостил за държави без правна помощ.

Видове документи
Превод и легализация на документи
Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Цена в лв. Срок на изпълнение в р.д. Цена в лв. Срок на изпълнение в р.д. Цена в лв. Срок на изпълнение в р.д.
Общински документи
Удостоверение за раждане
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за семейно положение
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за граждански брак
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за постоянен адрес
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за индентичност на лице с различни именна
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Документи заверявани от Министерство на Правосъдието
Свидетелство за съдимост
47,90 6/7 68,90 4/5 87,90 2/3
Решение за развод
50,90 6/7 71,90 4/5 95,90 2/3
Нотариално заверено пълномощно
49,90 6/7 70,90 4/5 94,90 2/3
Документи заверявани от Министерство на Образованието
Удостоверение за завършен клас
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Уверение за следване
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Удостоверение за преместване
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Диплома за средно образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Приложение към диплома за средно образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Диплома за висше образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Приложение към диплома за висше образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Диплома за висше образование издадена от Министерство на културата
79,90 11/12 99,90 9/10 129,90 7/8
Други видове документи
Удостоверение за актуално състояние
50,90 5/6 71,90 3/4 95,90 1/2
Документи издавани от НАП
60,90 9/10 81,90 3/4 105,90 1/2

ВАЖНО:

Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.