Цени за превод и легализация на документи

Цени и срокове за превод на документи

Кратък ценоразпис на документи само за превод от първа езикова група: английски, немски, френски, испански, италиански и руски език.

Видове документи
Цени за превод на документи
Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Цена в лв. Срок в р.д. Цена в лв. Срок в р.д. Цена в лв. Срок в р.д.
Общински документи
Удостоверение за раждане
10,90 2/3 14,90 1/2 19,90 1
Удостоверение за семейно положение
           
Удостоверение за граждански брак
           
Удостоверение за постоянен адрес
           
Удостоверение за индентичност на лице с различни именна
           
Свидетелство за съдимост
           
Кръщелно свидетелство
           
Удостоверение че лицето е студент в чужбина
           
Удостоверение за завършен клас
           
Удостоверение за завършен курс
           
Уверение за следване
           
Удостоверение за преместване
           
Академична справка
           
Дипломи и приложенията към дипломите
           
Документи от/за НАП
           
Документи от/за НОЙ
           
Фирмени документи и документи на граждани
Удостоверение за актуално състояние
11,90 2/3 15,90 1/2 21,90 1
Данъчни декларации
           
Фактури
           
Трудови книжки
           
Нотариално заверена декларация за дете
           
Нотариално заверено пълномощно за МПС
           
Автобиографии
           
Препоръка от работодател
           
Извадки от интернет
           
Договор за покупкопродажба на МПС
           
Други видове документи
Съдебни решения
14,00 2/3 18,00 1/2 22,00 1
Решение за развод
           
Медицинско свидетелство
           
Договори
           
Нотариални актове
           
Нотариално заверени пълномощни
           
Учредителни актове
           
Договори за представителство
           
Фирмени споразумения
           
Специализирани документи
Епикриза
16,90 3/4 22,90 2/3 26,90 1/2
Специализирани медицински текстове
           
Специализирани технически текстове
           
Художествени текстове
           
Специализирани нормативни и правни документи
           
Наредби, становища и закони
           


Цени и срокове относно превод и легализация на документи за чужбина

Кратък ценоразпис за превод и легализация на документи от първа група: aнглийски, немски, френски, испански, италиански и руски език. Цените и сроковете са с необходимите заверки и апостил за държави без правна помощ.

Видове документи
Цени за превод и легализация на документи
Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Цена в лв. Срок в р.д. Цена в лв. Срок в р.д. Цена в лв. Срок в р.д.
Общински документи
Удостоверение за раждане
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за семейно положение
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за граждански брак
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за постоянен адрес
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Удостоверение за индентичност на лице с различни именна
48,90 5/6 69,80 3 88,90 1/2
Документи заверявани от Министерство на Правосъдието
Свидетелство за съдимост
47,90 6/7 68,90 4/5 87,90 2/3
Решение за развод
50,90 6/7 71,90 4/5 95,90 2/3
Нотариално заверено пълномощно
49,90 6/7 70,90 4/5 94,90 2/3
Документи заверявани от Министерство на Образованието
Удостоверение за завършен клас
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Уверение за следване
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Удостоверение за преместване
62,90 10/11 94,90 8/9 114,90 6/7
Диплома за средно образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Приложение към диплома за средно образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Диплома за висше образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Приложение към диплома за висше образование
74,90 10/11 99,90 8/9 122,90 6/7
Диплома за висше образование издадена от Министерство на културата
79,90 11/12 99,90 9/10 129,90 7/8
Други видове документи
Удостоверение за актуално състояние
50,90 5/6 71,90 3/4 95,90 1/2
Документи издавани от НАП
60,90 9/10 81,90 3/4 105,90 1/2

ВАЖНО:

Моля, ако имате някакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.